KovaLine i hverdagen

Sårhelingens 3 faser

Fra naturens side heles et sår under en sårskorpe, hvor det gennemgår forskellige sårhelingsfaser - Alle dyr reagerer individuelt, da immunforsvar, alder, ernæring, vejrforhold, miljø og historik også spiller en rolle. Ens for alle er, at disse 3 faser er helt almindelige tilstande, når vævet heler op. Ved evt. tvivl skal dyrlægen kontaktes

    •    Inflammationsfasen = den gule fase

Inflammationsfasen begynder umiddelbart efter, at en vævsskade er opstået. Dette kan være relevant ved sår, Muk, betændelse, eksemer m.m. I inflammationsfasen er sår ofte væskende. Det kan ligeledes være, at der er betændelse i såret. Fibrinogen, som er et proteinstof i blodet, danner et netværk omkring vævsrester, snavs, blodceller og andre bestanddele i såret. Dette kaldes en sårskorpe. I denne sårfase renses såret naturligt indefra, da immunsystemets celler dræber bakterier og "smider" døde celler ud. I forbindelse med inflammationsfasen vil der typisk være smerter, rødme, hævelse og varme i området.

    •    Nydannelsesfasen = den røde fase

I denne fase begynder reparationerne og helingen af såret for alvor. Det er vigtigt, at rense for gule belægninger, og eventuelt betændt væv. Når nydannelsesfasen starter, sker der en kraftig vækst af blodkar i såret, hvilket medfører, at nærings- og ilttilførslen i dette øges betydeligt. Celler fra andre steder i kroppen strømmer nu til området, og begynder opbygningen af et slags bindevæv, kaldet granulationsvæv. Vævet er rødt, skrøbeligt og bløder nemt. Årsagen til den lette blødning skyldes de mange nydannede blodkar. Hvis sårhelingen får lov til at foregå uden forstyrrelser, vil granulationsvævet brede sig ud over sårbunden. Når såret er helt fyldt ud af dette væv, starter en epithelisering, hvilket betyder, at ny hud vokser hen over granulationsvævet.

    •    Modningsfasen = den lyserøde fase

I denne fase styrkes den nydannede hud. Under nydannelsesfasen lejres bindevæv mere eller mindre tilfældigt i granulationsvævet. I modningsfasen bliver dette væv mere struktureret, så vævet opnår større styrke. Processen er dog meget langsom. Det nydannede væv, også kaldet arvæv, opnår aldrig helt det oprindelige vævs styrke og elasticitet.

KovaLine Poster Hvordan virker KovaLine?

Plejevejledning Plejevejledning for Heste og Hunde

SDS - KovaLine ver. 231215

SDS - KovaLine - Ready To use ver. 231215

SDS - KovaLine OW ver. 231215