Privatlivs- og Datapolitik

KovaLine International // Privatlivs- og Datapolitik

1. Introduktion
Når du benytter kovaline.com behandler KovaLine International (herefter omtalt KovaLine Int) som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik.

Du kan nedenfor læse nærmere om KovaLine Int behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:
-  Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 2)
-  Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 3)
-  Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 4)
-  Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? (se punkt 5), og
-  Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).

2. Indsamling af dine personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores webshops, f.eks. når du registrerer dig som kunde, opdaterer din profil, foretager køb af varer, bruger vores services og tjenester, tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, betalingsoplysninger, dine køb på kovaline.com, hvilke nyhedsmails du læser, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, herunder spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af dine henvendelser, oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, lagrede informationer fra de enheder, du bruger til at åbne e-mails, samt informationer om din brugeradfærd i disse enheder. Du har altid mulighed for via din profil at opdatere din e-mailadresse og dit telefonnummer.

3. Behandling af dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den optimale kundeoplevelse og for at kunne:
-  Levere de services, du har anmodet om, herunder fremsende nyhedsbreve om kovaline.com og vores produkter
-  Føre statistik over og analysere, hvordan du som bruger anvender kovaline.com
-  Forbedre sidernes funktionalitet og vores service, produkter og tjenester.
-  Gennemføre undersøgelser via mails, sms og telefonopkald, herunder tilfredshedsundersøgelser og analyser, der har til formål at forbedre vores services, markedsføring, produkter, tjenester og teknologier.
-  Opnå større kendskab til vores kunder, herunder viden om vores kunders produktpræferencer, kundeadfærd, m.v., så vi kan målrette vores kommunikation og sikre, at vi viser indhold og annoncer, der matcher vores kunders interesser og præferencer

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af
-  navn, adresse, telefonnummer, e-mail, delvise betalingsoplysninger, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig og oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, er opfyldt af den aftale vi har indgået med dig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
-  personoplysningerne til direkte markedsføringsformål er samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven).
-  lagrede informationer, herunder hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Dit samtykke til at modtage markedsføring er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage via din profil eller via det ”afmelde link”, der er indeholdt i kovaline.com nyhedsbreve. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring, er konsekvensen, at du ikke længere modtager informationer om nye produkter, konkurrencer, kampagner, events mv., og KovaLine Int. vil ikke længere kunne målrette relevant markedsføring til dig. En tilbagekaldelse påvirker dog ikke behandlingen af personoplysninger eller den markedsføring, du har fået inden tilbagekaldelsen.

Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere
KovaLine Int. videregiver INGEN personlige data om nogle af vores forbrugere, da selskabet er af den opfattelse, at der er hver persons egen ret, selv at tillade interaktion mellem andre selskaber. Derfor vil der ikke ske deling af personoplysninger, email, telefonnumre eller andre oplysninger til eksterne parter.

Sletning af dine personoplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at opbevare for at opfylde de formål, de er indsamlet til og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.

Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være kunde, vil du med det samme blive slettet i vores system og vil ikke længere modtage nogen kommunikation eller markedsføring fra os. Vi stopper samtidigt med at behandle dine oplysninger i markedsføringsmæssigt øjemed.

I forbindelse med gennemførelsen af et køb, kan du ikke vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger er kun registreret ved betalingsløsningen Bambora

4. Dine rettigheder
Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 8. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at få indsigt i dine personoplysninger
Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers rettigheder og forretningshemmeligheder.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du kan altid selv rette dine stamoplysninger på din profil på kovaline.com

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

Udlevering af dine personoplysninger
Du har ret til at få overført de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os da du oprettede din konto. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

5. Beskyttelse af dine personoplysninger
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til høje sikkerhedsstandarder. Databasen er sikret gennem vores udbyder af webhotel, som har sikre firewalls og sikkerhedsprocedurer. Der er gennemført tekniske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6. Ændringer af privatlivspolitikken
Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid fremgå af kovaline.com og b2b.kovaline.com og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

7. Henvendelser og klageadgang
Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, anmodning om rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktoplysninger

KovaLine International
Stensbyvej 13
5485 Skamby
Telefonnr.: +45 31 70 14 78
Email: kontakt@kovaline.dk

CVR: 37821985

Denne version er gældende fra 6.marts 2019